atelier Graphic design

Akademický malíř Jaroslav Novotný

vytisknout stránku

Nabídka služeb

Po konzultacích s klientem vytvoříme koncepci konkrétní zakázky a současně předložíme časový harmonogram jednotlivých kroků a cenovou kalkulaci realizace. Dle přání klienta prezentujeme návrhy po jednolivých krocích – od skic, přes barevné laserprinty po digitální nátisky (cromaliny). Pro zkrácení času je možné posílat návrhy, textové i obrazové korektury elekronickou poštou nebo FTP servrem v libovolných formátech obou platforem.

V atelieru zpracováváme zakázky i pro nejnáročnější klienty (od katalogů, letáků, inzerátů přes složité počítačové retuše, montáže až po plakáty, billboardy a výstavní expozice). Každé, i té nejmenší zakázce, však věnujeme maximální pozornost, zaručujeme nejvyšší kvalitu grafického zpracování.

Kompletní DTP zpracování a přípravu zakázky pro osvit a následný tisk, případně předání dat v elektronické podobě pro další zpracování, má klient možnost průběžně sledovat a kontrolovat, provádět korektury (textové či barevné úpravy obrázků) i přímo u počítače v atelieru.

Po celou dobu zpracování zakázky dbáme na konzultaci se zákazníkem a na výběr či kontrolu realizátora zakázky, čímž zaručujeme výstupy v nejvyšší možné kvalitě.

Realizace zakázek probíhá podle zvolené technologie. Od ofsetu s následným knihařským zpracováním až po digitální a velkoformátový tisk, sítotisk, další speciální technologie jako je reliéfní ražba, výsek, lakování až po výrobu světelných nápisů, signmaking a výstavní expozice.

Zpracování a předání podkladů probíhá na platformách Macintosh i PC. Atelier disponuje nejmodernějšími stanicemi G5, PM IC2D, monitory Cinema Apple, scanerem Agfa DUO profi, tiskárnami EPSON PhotoStylus A3+ a Aculaser C 1100, HP 130, fotoaparáty SONY a Nikon pro foto drobných předmětů.

Komletní softwarové vybavení Adobe CS, CS2, CS3 – Mac. Pro platformu PC také softwarové vybavení Adobe a Corel Draw Suite 11.

nahoru